Saturday, 3 December 2011

Dunia Sains& Teknologi

Dunia Sains & Teknologi ialah matapelajaran baru yang diperkenalkan oleh KPM bermula tahun 2010 kepada murid tahun 1.DST dijalankan menggunakan bahasa pengantar Bahasa Melayu,Bahasa Cina dan Tamil.DST dapat menarik minat murid untuk menyertai aktiviti P&P kerana kepelbagaian dan aktiviti yang menarik serta berwarna-warni.

No comments:

Post a Comment